vrijdag 9 november 2018

Een Gezondere Wereld start en begint bij jezelf!

"Een gezondere wereld start bij jezelf.

Hol jij ook achter de feiten aan in de 24- uursmaatschappij? Heb jij het gevoel eenzaam of verloren te zijn in een wereld met 7 miljard mensen? Wordt jouw leven volledig beheerst door de agenda, omgeving of het gezin, kortom de dingen die moeten? We leven in een wereld vol mensen die het contact met zichzelf zijn kwijtgeraakt.  

Gebrek aan contact met onszelf veroorzaakt blokkades, die we bewust of onbewust ontkennen. Blokkades zijn niet altijd eng, ze bieden zelfs een kans. Grijp die kans! De Hof van het Heden leert mensen het contact weer te herstellen. En stimuleert, coacht en begeleidt mensen om datgene te doen wat bij hen past. Wordt het voor jou geen tijd weer in contact te staan met jezelf? Een maatschappij met mensen die met zichzelf in contact staan is een gezonde maatschappij. De Hof van het Heden droomt hiervan. Eén ding is zeker, een gezondere wereld start bij jou!"

Ja de Gezondere Wereld start en begint bij jou, wanneer jij dat wilt natuurlijk, wanneer jij bereid bent om aan jezelf te werken. Ik schreef het zelf ook en heb er dagelijks van 1998 tot voor kort elke dag wel iets mee gedaan, vooral de ander mee geholpen. Vooral en bovenal de ander mee mogen helpen. Dat doen wat de ander nodig had, waardoor de ander op een gegeven moment, op een bepaald ogenblik inzag dat ook hij of zij iets kon doen om het eigen leven weer in de hand te krijgen. Ja, het eigen leven, omdat het leven van deze persoon, van ieder andere persoon los staat van mij. Los staat maar daarmee ook meteen verbonden is, doordat we tijd met elkaar doorbrengen, tijd aan elkaar besteden en tijd gebruiken om contact te leggen, met... Ja met en aan datgene waar geen ander dan ook ik zelf mee aan de slag moest gaan, ja met mezelf. 

Ja, dat doen wat past en hoort, dat doen wat bij mij past en hoort, omdat ook nu telt en geldt dat er buiten mij om, naast mij, geen mens is, die het voor mij kan doen, ook al zou de nood hoog zijn, moest ik toch echt eerst zelf de eerste stap zetten, stap voor stap. De nieuwsbrief van de maand november die sinds  deze week op de website staat, gaat daar ook over.

Nieuwsbrief: no.11, November 2018

“Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij!”

Voor wie de nood het hoogst is, is de redding nabij. Gelukkig is het weer mogelijk in het hier en nu. Ieder mens, ja ook jij mag jouw leven leven, op de wijze die past en voelt als thuiskomen, waardoor je weer thuis bent, het zelfs weer kunt en mag zijn. En voor de één is dat thuis zijn, de dingen doen die passen en horen, die op dat moment mogelijk zijn en voor de ander is het er iedere dag opuit gaan, reizen, toeren en doen wat hem of haar, de voldoening geeft die op geen enkele andere wijze tot stand wordt gebracht dan de wijze waarop hij of zij dit zelf doet. Ja, jij, dit geldt voor jou want zelf doen of het werkelijk “zelluf doen”, zoals vele kinderen vaak zeggen, is dat wat de wereld weer mooi maakt. Ieders eigen wereld weer mooi maakt en de moeite van dat wat nu weer mogelijk is, kan en mag zijn weer waard om te delen vanuit onvoorwaardelijke liefde!

Velen hebben zich laten leiden in maar ook door de gemaksmaatschappij, het zelf doen is “weggepromoot”, omdat er overal wel een oplossing, een (hulp)middel of iets voor is, ja voor handen is, wat velen er van weerhouden heeft de eigen kracht, het eigen oplossend en ja dus ook eigen helend vermogen te gebruiken, dat wat God ieder van ons van nature heeft meegegeven. Het denken, doen en handelen, is gewoonweg achterwege gelaten. We hebben het letterlijk maar voor sommigen ook figuurlijk af laten hangen van dat wat de ander ons zegt, voorschrijft, toont en daarmee zelfs voor waar of als bewezen laat zijn, voor hen die zich alleen maar laten leiden door de zichtbare bewijzen. Want dat wat ogenschijnlijk zichtbaar zo niet tastbaar is, zeker aanwezig is of kan zijn, is feit, dat er echter nog veel meer mogelijkheden en andere wijzen zijn waarop iets is of bereikt kan worden is eveneens een feit. Omdat dit feit, in wezen het Engels fact betekent, zegt.

Mijns inziens staat dit voor Food And Care Today. Want door elke dag te nemen zoals deze komt, je op verantwoorde wijze in te laten met alles wat goed voor je is, waar jij je zowel geestelijk als lichamelijk mee zal kunnen en mogen voeden, kun je dat wat je meemaakt, wat soms onverhoopt op je pad komt of je overkomt, een goed gevolg geven. Een goed gevolg als in een goede uitkomst, waardoor iets tot een goed resultaat zal leiden of gebracht wordt. Doordat jij het Zelluf Doet, waardoor het tot een goed eindresultaat leidt. Een goede afloop zonder gevolgen, zonder vervolg. Waardoor dat wat ooit eens onstaan is, wat ooit heeft plaatsgehad, plaatsgevonden of soms misplaatst werd ineens een totaal andere uitkomst biedt dan je je je ooit voor mogelijk had gehouden wanneer je je had laten leiden door wat de ander dacht te weten. Over jou dacht te weten, doordat jij de regie over jezelf weer in handen genomen hebt. Je de totale regie weer op een dusdanige wijze hebt aangepakt en aangenomen, zoals God het jou geleerd en getoond heeft, voorafgaand aan jouw leven. Ja, voorafgaand aan alles wat jou in de wereld van vandaag, de wereld of de 24-uurseconomie tot nu aangetoond is.


Aangetoond, voorgelegd, voorgespiegeld, dat wat in wezen tijdelijk zijn of haar weg heeft gevonden, maar in wezen geen voeten in de aarde heeft gehad, doordat het geen bijdrage heeft geleverd aan dat wat jij werkelijk en wezenlijk nodig had, stabiliteit en zekerheid. Ook deze woorden kennen we vooral of worden ons geleerd vanaf het moment waarop we klaargestoomd worden om ons eigen pad te gaan in de maatschappij. Ja, door een plekje te veroveren in de Samenleving, waar je als mens gewenst bent. Gewenst en gewaardeerd, ook deze woorden dekken een lading die we van kinds af aan met ons meedragen. Maar de werkelijke wens en waarde, de werkelijk en enige wens en waarde zijn de wens en de waarde waar God gehoor aan heeft gegeven, de wens en de waarde om deel van de ander, van hem of haar te zijn waar we bij geboren worden. Deel met hem of haar te zijn, deel van hem of haar te zijn waar we toe behoren, een eenheid, één of in wezen de eenheid in verscheidenheid. Dat waardoor we nu allemaal weer voldoende zijn. Voldoende door onszelf te zijn, in het hier en nu.

Dat alleen de Onvoorwaardelijke Liefde voor het leven en daarmee Al wat leeft hierdoor de kans krijgt te bestaan, had ik nooit kunnen vermoeden, laat staan weten wanneer ik het patroon waarin ik vastgeroest zat niet had doorbroken. Had ik nooit kunnen bevroeden, vermoeden of  begrijpen, wanneer ik ooit niet de stap had gezet om los te zijn van alles waar stabiliteit en zekerheid in deze wereld voor staat. Dan had thuiskomen nog altijd thuis komen na een lange werkdag geweest, dan had thuiskomen een weekje vrij van het werk betekend, dan had thuiskomen voor mij niet de werkelijke betekenis gehad die het nu heeft. En wel het er zijn, het thuis zijn voor allereerst Mijn Lief, de man die ik lief heb, de man die ik met hart en ziel lief heb omdat hij mij mij laat zijn. Hij me neemt met al mijn gebreken en tekortkomingen, maar ook zeker met al mijn goede eigenschappen. De laatste zijn mede de reden waarom hij mij gekozen en verkozen heeft boven ieder ander. Ja, gekozen en verkozen boven ieder ander die eveneens een mooie match zou kunnen zijn maar dat God zij Dank niet was, omdat de natuur zijn werk deed. 

De natuur dankzij God door Jezus altijd zijn werk doet, dat doet waar de wereld om vraagt. En het rare is, de meerderheid beschouwt dit als de normaalste zaak van de wereld, maar toch laten we onszelf verleiden om dat te doen wat op geen enkele wijze verantwoord is. Toch laten we ons nog elke dag verleiden door geld, goederen of in wezen dat wat “het Zelluf Doen Principe” uitsluit. Doordat we het laten leiden van ons leven maar al te gemakkelijk aan de ander over laten. Alleen wie wakker is, begrijpt dat de Zin van ons totale bestaan alleen volgt wanneer we weer naar ons hart luisteren.

Jij bent jij, jij bent jouw oplossing en mag de nieuwe mens zijn die God voor ogen had. De mens die evenals God zou zijn, scheppend vanuit liefde en oneindig creatief. Creatief vanuit de Vrije Wil, tevens de wil van iedereen die en al wat leeft. Want dat al wat leeft in wezen ieders vrije wil is, dat zul je ervaren wanneer je weer volgens je eigen wil en wens gaat leven. Sta jij dit al toe van de ander? Want alleen door de ander te laten zijn, ben jij samen, zijn jullie gelijk. Ben je ieders evenbeeld, daarbij compleet uniek, de aanvulling, de toegevoegde waarde en dat wat werkelijk het verschil maakt, voor jezelf en iedereen die en al wat naast jou is.  Op die wijze kun jij volledig Volmaakt Gelukkig Jezelf Zijn. Gezond zijn, want een Gezonde Wereld start bij jou!
                                                                             
                                         De Hof van het Heden                        
                           Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies                                  
           Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!    
                    Mail: dehofvanhetheden.@gmail.com  ~ dehofvanhetheden@live.nl                                        
                         Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59
          Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!

Elke dag een kans om dat te doen wat nodig is. Wat nodig is en een bijdrage levert aan dat wat leeft en het recht op een eigen leven heeft. De wereld draait en de draaiing van de aarde is nu net waar we al sinds jaar en dag geen rekening mee hebben gehouden. De aarde houdt nu weer rekening met ons. De Zon, de Maan en de sterren leveren geheel op eigen wijze met alles en iedereen die het tijdelijke voor het eeuwige verruild heeft de energie die we op aarde zo hard nodig hebben. De energie die gemist wordt, doordat alles wat op dit moment de wereld draaiende lijkt te houden niet in het minst van belang is. Het allerminst, doordat we verder mogen leven, we als mens, dier en dat wat leeft een heel en volledig leven mogen leiden. 

First Love Yourself
  • De Mens, de Medewerker(s) het belangrijkste kapitaal van de organisatie
Wie ooit heeft gewerkt in een organisatie waar de mens centraal staat, zal zien waar de kracht van deze mensen ligt. Wie ooit heeft gewerkt met een organisatie waar de mens centraal staat, ervaart de immense kracht van deze mensen en zal met recht zeggen dat dit zijn of haar mensen zijn. Want de mens die werkelijk op waarde wordt geschat, is de mens die zichzelf waardeert. Want de mens die gewaardeerd wordt, toont en deelt dat wat hem of haar van waarde maakt.
  • Potentiële/natuurlijke kwaliteiten en aanleg
Elk mens, maar ook elk dier en al wat leeft heeft potentie om zichzelf te laten zien. De potentie van de mens en het onderscheid van al wat naast hem of haar leeft naar boven halen is dat wat start vanaf het moment waarop de mens weet wie hij of zij is. Want de mens die weet wie hij of zij is, benut de kracht die hij of zij heeft. De mens die van zichzelf weet wie hij of zij is, zal alles wat hem of haar van nature is meegeven inzetten om zijn of haar kwaliteiten en daar waar aanleg voor is verder te ontwikkelen. Te ontwikkelen en vaardig te maken, ten behoeve van alles wat hem of haar aangelegen is. Want aanleg is dat wat hem of haar aan het hart gaat, aanleg is dat wat de passie die in de mens is actief maakt.
  • Ontwikkeling
Elk mens, maar ook elk dier en al wat leeft is in staat zich te ontwikkelen. De mens die zich ontwikkelt, de mens die zich op enig moment los maakt van de ander, zal er alles aan doen om zijn of haar kracht om te zetten in dat wat hem of haar van waarde maakt. De mens die zich ontwikkelt zal zich door van waarde te willen zijn inzetten voor alles waar hij of zij zich betrokken bij voelt. En betrokkenheid ontstaat wanneer iemand zijn of haar eigenheid mag laten zien. Betrokkenheid ontstaat wanneer er op gelijkwaardige wijze naar de ander gekeken wordt. Want wie betrokken is zal in ieder ander die naast hem of haar leeft een aanvulling zien. Dat wat nodig is om werkelijke ontwikkeling weer waardevol te laten zijn, omdat ontwikkeling iets is wat ons allen aangaat. Ontwikkeling is de vorm van vaardigheid die juist is zonder competitief te zijn of wezen. Het is in wezen de kracht van het gezamenlijk ontwikkelen, dat wat de werkelijke waarde in het hier en nu vertegenwoordigt.
  • Competenties.
Door de jaren heen zijn Competenties en Competities met elkaar verweven. Het “Goed Beter Best Principe”, heeft de overhand gekregen. Daardoor zijn de werkelijk waarde van de Competentie, de vaardigheid, dat wat iemand geschikt voor een bepaalde functie maakt, volkomen verloren gegaan. De kracht van “de mens an sich” weer herkennen door de mens de mogelijkheid te geven zich in zijn of haar eigen kracht te ontwikkelen, is dat wat werkelijk van belang is. Want an sich is niets meer of minder dan op zich, de mens die zichzelf kan en mag ontdekken, is de mens die zijn of haar oerkracht, dat wat hem of haar uniek maakt, waardevol maakt, weer volledig ten uitvoer brengt.
  • Positieve benadering
Ja, daar start de zin mee. Omdat het in de wereld veel vaker gaat om de tegenwerpingen en wat iemand ergens van denkt, vindt of weet, is de positieve benadering in veel gevallen ver te zoeken. Waardoor dit ontstaan is maakt in wezen weinig uit. Dat ieder mens gebaat is bij de positieve benadering, is dat wat op dit moment, hier en nu van waarde is. Dat ieder mens veel meer zal kunnen doen en ook zal geven wanneer hij of zij op positieve wijze wordt gestimuleerd, is dat wat werkelijk van waarde mag zijn. De waarde die in veel gevallen meer inhoud heeft dan alleen de economische waarde. Want wie alleen voor de economische groei gaat, de mensen en bedrijven die zich volledig en alleen op de economische groei richten, die zullen de waarde van hun bankrekening zien stijgen maar dat wat hen van waarde maakt pas gaan ontdekken wanneer zij dat doen wat werkelijk van waarde is. De positieve benadering heeft alles in zich om al wat leeft en van waarde is te laten groeien.
  • Inspelen op veranderingen
Door te willen groeien, door open te staan voor al wat op positieve wijze in de markt ligt, zal alles wat leeft en groeikracht heeft zich laten zien. Want de mens en iedereen die en alles wat vooruit wil, speelt in op dat wat nu van kracht is. De mens en iedereen die en alles wat vooruit wil, speelt met de gedachte en dat wat nodig is om van waarde te zijn in een wereld die openstaat om ontdekt te worden. Verandering heeft in wezen niet direct te maken met het veranderen, dan wel met het anders willen zijn dan de ander, waardoor de uniciteit van elk mens, maar ook zeker elk bedrijf weer van waarde wordt. De waarde die in veel gevallen van toegevoegde waarde zal zijn en blijken wanneer iedereen de kans krijgt om zijn of haar eigen plekje, het inspelen op de situatie weer veilig te stellen. We mogen groeien, wanneer we de verandering op positieve wijze leiden.
  • Talentmanagement
Een mooie benaming voor het herkennen en erkennen van de kracht die in elk en ieder mens is. De benaming die er voor zorgt dat elk mens en ja met name ook ieder mens die zich inzet voor dat wat hij of zij doet volledig tot uiting komt. Elk en ieder, omdat elk in wezen voortkomt uit elkaar en ieder dat is wat de mens onderscheidt van de ander. Ieder komt voort uit iemand, dat wat de mens als individu is. Wanneer je als mens de capaciteiten bezit om het verschil tussen elk en ieder zichtbaar te maken, dan zal dat wat werkelijk talentvol is, de mens die werkelijk talentvol is en op zijn of haar plaats is weer zichtbaar zijn. Alleen de buitenstaander, de observator, de persoon die zonder oordeel is, zal hier op de juiste wijze op inspelen. Op deze wijze zal het talent werkelijk weer van waarde kunnen zijn.
  • Bewust en onbewust
Kom ik tijdens een training, workshop of individuele coachingsessie graag op terug. Voor nu verwijs ik je naar mijn boek Leven Leren Herinneren Weten. Zie onder de boekenwinkel op www.dehofvanhetheden.nl
  • Empowerment
Dat wat nodig is om de wereld, de samenleving en iedereen die en alles wat daarin leeft van meerwaarde te laten zijn. Heel veel mensen denken dat de kracht ligt in het sturen van de mensen. Heel veel mensen denken dat de kracht ligt in het aansturen van de mensen die de ander onder controle houden. Zij begrijpen niet dat dit juist leidt tot het tegenovergestelde het de ander beperken in.
De werkelijke kracht zit met name in het samenspel, dat wat nodig is om iets te laten functioneren. Ieder mens weer de eigen waardigheid en vaardigheden te leren herkennen en deze ook erkennen is waar de kracht nu in ligt. Want alleen de mens die van zichzelf houdt is in staat om het goede in de ander te zien. Sterker nog het beste in zichzelf en de ander naar boven te halen.


De hiernavolgende alinea's heb ik op een kleine aanpassing na overgenomen van een eerder geschreven blog. Doe er je voordeel mee.


"Alles draait om jou, gaat over jou. Niet je naampje, niet over waar je geboren bent, wie je ouders zijn, het gaat om jou, de liefde die je voor jezelf en ieder ander voelt. Door alles wat jij bent, als zelfstandig persoon, als mens met persoonlijke bijzonderheden, bent wie je bent. Jij, ongeacht of je Pietje, Klaasje of Sonja heet, zoals ik. Het gaat niet om je naam, het gaat niet over je adres, het gaat niet over wie je ouders zijn, waar je ouders wonen, wat je ouders hebben meegemaakt of meegekregen in het leven wat zij hebben geleid of sommigen hebben laten leiden. Het gaat om jou. Jij, de persoon die jij bent. Wanneer je je laat sturen of leiden door alles om jou heen, waardoor je niet meer naar je hart kunt of wilt luisteren, zal je nooit jezelf zijn. Dan zul je nooit gelukkig zijn en zal alles om jou heen invloed op jou uit kunnen oefenen, OMDAT JE ER ZELF VOOR KIEST.

Ik weet het, ik voel het, omdat ik voor mezelf gekozen heb, voor mezelf leef en er daardoor ook voor ieder ander kan en mag zijn. Voor ieder ander, die mij om hulp vraagt. Omdat ik voel wat er bij de ander leeft. Omdat ik mag voelen wat er bij de ander leeft, waar de ander hinder van ondervindt, omdat ik altijd bij mezelf blijf. Dit in het leven wat ik tot nu toe heb geleefd, nagenoeg volledig zelf heb geleid. En natuurlijk ben ik ook mens, maak ik fouten, er is buiten Jezus, geen mens die zonder fouten is. Wanneer je bereid bent om jezelf iedere dag in de spiegel aan te kijken, je daarbij jezelf als je beste vriend of vriendin ziet, dan kun je verder, dan mag je verder en zal jouw leven, het leven zijn, waarvoor je gekozen hebt. Ik geloof en ben er zeker van dat God ieder mens de vrije wil gegeven heeft. Dat jij, ik en daarbij ook ieder ander vanuit deze vrije wil, bewust gekozen heeft, om dit leven te gaan leven.

Wanneer ieder mens weer verantwoordelijkheid neemt, zijn de wetten en alles wat letterlijk en figuurlijk in strijd is, met het Hemelse signaturing stystem, totaal overbodig. God heeft door Jezus, vanuit zijn goedheid en onvoorwaardelijke liefde, werkelijk alles geregeld. God vergeeft, God oordeelt niet, dat is wat de mens doet, dat is wat alles in stand houdt. In stand houdt, door niet meer stil te staan, bij dat wat ons in wezen gemaakt heeft tot wat we zijn, kinderen van God. God heeft ons, zijn kinderen, de mens, immers naast een vrije wil ook het geweten meegegeven. Ons hart, het controlesysteem, waarbij de resetmogelijkheid alleen werkt, wanneer we weer verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor kunnen fouten, ontstaan door wandaden, misverstanden of welke reden dan ook, worden vergeven, worden hersteld. 

Deze kunnen worden hersteld, dit is mogelijk voor ieder mens. Het enige wat de mens mag doen is zijn of haar leven weer vanuit zijn of haar hart gaat leven. Waardoor de vrije wil, in combinatie met het geweten, ervoor zal zorgen, dat de mens weer volledig in vrijheid, in liefde, geluk en gezondheid zal leven. Omdat de mens net als God is, daarbij uit onvoorwaardelijke liefde ook de verantwoordelijkheid zal mogen dragen voor zijn of haar acties. Ieder mens, iedere vader, moeder, iedere dochter of zoon. Ieder mens, omdat we alleen dan kunnen en mogen ervaren wat vrijheid is. De vrijheid om lief te hebben, de vrijheid om te houden van, de vrijheid om te geven, door te delen wat jij als talent hebt meegekregen.

Ieder mens, kan, mag en weet dit in wezen en zal dit zelfs ervaren wanneer hij of zij bereid is om te kijken en te zien, te luisteren en te horen, door weer te doen wat bij hem of haar past. Door te gebruiken wat hem of haar gegeven is, vanuit onvoorwaardelijke liefde, waardoor hij of zij weer van waarde kan zijn. En wanneer de mens weer vanuit deze onvoorwaardelijk liefde gaat leven zal alles van waarde zijn. Zal alles de moeite waard en waardevol zijn. Een waarde die niet uit te drukken is in geld, goud of enig ander edelmetaal. Een waarde die alleen door en voor God zichtbaar is, en mag worden. En wanneer we hier als mens geen gehoor aan geven, wanneer we ons hier om welke reden dan ook niet bewust van willen zijn, dan zullen we hier zonder twijfel van bewust worden op het moment waarop dit nodig is. Ieder mens, mag zich bewust worden van het feit, dat alles wat ons overkomt, alles wat ons wordt aangedaan, aan onszelf te danken is. Want wanneer we niet willen weten, wanneer we de waarheid buiten onszelf zoeken, dan zal alleen de waarheid ertoe leiden, dat we deze mogen zien. Want wie niet horen wil, zal voelen. 

Kies daarom voor jezelf, kies voor een leven waarin Onvoorwaardelijke Liefde weer een kans heeft. De Hemel op aarde, zodat de wereld weer kan worden zoals deze behoort te zijn. De wereld waarin we allemaal weer gaan beseffen, dat we naast de verantwoordelijkheid die we naar onszelf hebben en dragen, nog een grotere verantwoordelijkheid hebben. De verantwoordelijkheid naar onze kinderen, de generatie die na ons komt. Want wil jij het op je geweten hebben dat zij niet meer kunnen leven? Wil jij doorgaan met alles wat de generatie van "Hebzucht, Strijd en Macht", gecreëerd en veroorzaakt heeft? Dan ben je ervan verzekerd dat de toekomst van jouw kind, jouw kleinkinderen en achterkleinkinderen, neefjes, nichtjes of jouw buurkinderen er één wordt, waarin de natuur en alles wat Moeder Aarde ons te bieden heeft niet meer van toepassing is?

Duurzaamheid, start bij jou, start vandaag voor iedereen die en alles wat leeft. Omdat jij de verantwoordelijkheid draagt en er klaar voor bent om het voorbeeld te zijn om net als Eva Jinek en de rechter eerder deze week, ook weer jouw boerenverstand te gaan gebruiken. Omdat de dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn, jij dit niet kan veranderen, alleen jijzelf kunt starten met jouw eigen leven. Want alleen daardoor kun je jezelf helpen en mogelijk zelfs iemand anders helpen om ook weer zichzelf te zijn. Door te leren hoe het is om van iedereen die en alles wat leeft te houden. Door te vergeven en de ander lief te hebben als jezelf. Omdat dit de enige wijze en manier is, om gelukkig te zijn. Want wanneer je van jezelf, van iedereen die leeft en alles wat leeft houdt, ben je in staat om te delen, ben je in staat om te ontvangen en wordt je in staat gesteld om te weten. Weten hoe je je leven op de meest ultieme manier kunt leven. Dan weet je weer, hoe je dat kunt doen waardoor je een bijdrage levert aan ieders belang. Het algemeen belang!

En ik wil en mag dit delen met iedereen die en alles waarvan ik houd en waarom ik geef. Omdat ik liever geef dan ontvang, omdat ik weet dat ik door te geven en te delen, mezelf help en er bovendien voor ieder ander kan en mag zijn. Ieder mens, die wil leven en de verbondenheid met zijn of haar hart weer wil herstellen, zal vanaf nu weer in de gelegenheid zijn. Want wie wil, kan en mag helpen door het dagelijks delen van verhalen en eigen ervaringen, die zal de kans krijgen om in het hier en nu liefdevol en gelukkig te zijn. Vanuit het vertrouwen dat ieder mens, die Goed, Gezond en Wel wil zijn, er ook voor kiest om vanuit zijn of haar hart te gaan leven. Vanuit de verbinding die God via Zijn Zoon Jezus uit liefde in hem of haar gelegd heeft.

En omdat een gezonde wereld mijn droom en mijn grootste wens is, mag ik iedere dag een stukje schrijven of een mooie spreuk delen. Want op deze wijze, houd ik de kans om mijn verhalen net als de boeken en gedichten die ik vanuit Onvoorwaardelijke Liefde voor ieder mens heb kunnen en mogen schrijven, met iedereen te blijven delen. En heb jij inmiddels de tijd genomen om mijn blogverhalen te lezen en ben jij de persoon, de uitgever die mij wil helpen, die mijn boeken wil uitbrengen, dan hoor ik je graag! Ben jij de uitgever, die ervoor zorgt dat mijn boeken gebruikt kunnen en mogen worden, om de wereld van vandaag weer de wereld van morgen te laten zijn?  De wereld van morgen, de hemel op aarde laten zijn, dat is in wezen mijn grootste wens, mijn doel en mijn missie in het leven. omdat iedereen die en al wat leven wil op die wijze in leven kan zijn!" 

Ben je er nu klaar voor om jouw leven te leven, jouw eigen gekozen leven een kans te bieden, HELP JEZELF & HELP vervolgens IEDER ANDER! Ik weet dat dit werkt, je letterlijk en figuurlijk alle hulp krijgt die nodig is en God je deze via Jezus met alle liefde geeft. En tot die tijd blijf ik bloggen, schrijven en dat doen wat goed voelt, blijf ik alles delen met iedereen die ook Volmaakt, Gelukkig Zichzelf wil, kan en mag, kortom durft te zijn! En daarbij vertrouw ik er volledig op, dat dat zal gebeuren wat nodig is, wat mag omdat God ons weer de volledige regie geeft waardoor hij ons vanuit Onvoorwaardelijke Liefde te allen tijde liefdevol zal kunnen en mogen blijven begeleiden, op een wijze waardoor iedereen bovenal dagelijks voelt wat Echte Liefde is.

Download ook gratis mijn boekje Leven leren herinneren weten via de boekenwinkel op www.dehof van het heden Luisteren kan natuurlijk ook via: https://www.youtube.com/watch?v=NwwuvZEltjk&feature=youtu.be 

Want:

“Leven is genieten van alles wat je mee mag maken zien en doen” 
“Liefde is, houden van het leven en allen die je dierbaar zijn” 

Dit keer een mooie plaat van Sarah Mc Lauchlan en Josh Groban "In the arms of an angel". Want ook nu, zal deze de verbinding, die er is, deze mooie gedachte mogen ondersteunen. Wanneer je van jezelf houdt, kun je van een ander houden en positieve emoties en gedachten helpen ieder mens daarbij. Want als de ander zich goed voelt, voel jij je goed, hoe simpel kan het zijn? https://www.youtube.com/watch?v=zZHrbjhwKik


woensdag 24 oktober 2018

Elke dag een nieuwe kans!

Elke dag een kans om dat te doen wat nodig is. Wat nodig is en een bijdrage levert aan dat wat leeft en het recht op een eigen leven heeft. De wereld draait en de draaiing van de aarde is nu net waar we al sinds jaar en dag geen rekening mee hebben gehouden. De aarde houdt nu weer rekening met ons. De Zon, de Maan en de sterren leveren geheel op eigen wijze met alles en iedereen die het tijdelijke voor het eeuwige verruild heeft de energie die we op aarde zo hard nodig hebben. De energie die gemist wordt, doordat alles wat op dit moment de wereld draaiende lijkt te houden niet in het minst van belang is. Het allerminst, doordat we verder mogen leven, we als mens, dier en dat wat leeft een heel en volledig leven mogen leiden. 

Na
 een jaar niet geblogd te hebben staat sinds 23 oktober 2018 Het Natuurlijk Levensplan op de website. En heb ik 24 oktober vroeg in de morgen het plan ook op mijn blog gedeeld. Omdat het nodig is en ik weer terug mag komen op waar het allemaal om gaat. De eed, die ieder mens voor hij of zij zijn of haar leven gestart is, in mijn geval ik mijn leven gestart ben heb afgelegd. Ja de eed, voor ik mijn leven met volle overgave begonnen ben. Begonnen om mijn leven te leven, het leven waarmee ik vanuit liefde ingestemd heb.

Toen ik dinsdag twee vroegere buurvrouwen tegenkwam en met hen een kort gesprek had over wat ik allemaal deed, kwam weer even duidelijk het verschil van meningen en daarbij ook het verschil van inzicht en de verschillende levenswijzen naar voren. 


Mooi toch, dat elk en ieder mens een eigen mening en leefwijze mag hebben. En ook heel mooi dat we dit in het land waarin we wonen allemaal op gepaste wijze door eigen inzicht kunnen en mogen ventileren en vormgeven, waardoor het erop nahouden en navolgen van onze eigen mening daarbij ook levenswijze nu weer past en hoort. Ja, want een mening ventileren, is je mening in het openbaar naar voren brengen. Je mening delen met iedereen die en alles waar jij je mening mee of aan wilt delen. Jouw mening die zoals ik al heel vaak heb gemerkt verschilt van de mening van de ander, maar waar mee te leven valt wanneer jij er je eigen levenswijze op nahoudt, wanneer jij exact doet en voelt wat bij jou past en dit ook accepteert van de ander. Omdat het ventileren van een mening in wezen geen kwaad kan, dit in feite de lucht ververst, de lucht klaart, waardoor er tijd en ruimte krijgt om jouw leven de voor jou juiste invulling te geven. 


Want de lucht klaren is in wezen wat je doet, wanneer jij zegt wat je op je hart hebt. En dat er best zo nu en dan wat geklaard kan worden nu iedereen willens en wetens zijn mening ventileert, is dat wat weer duidelijk mag zijn. Ja, wat weer duidelijk mag zijn en duidelijk zal worden wanneer iedereen weer even de tijd neemt, de ruimte neemt en zichzelf de lucht gunt. 

De lucht die ieder mens nodig heeft, omdat de verschillende meningen mogen blijven bestaan. Het verschillen van meningen in wezen een bijdrage levert aan dat wat tot nieuwe, mooie en zelfs constructieve inzichten leidt. Leidt tot de oplossingen die veelal nog niet in zicht zijn, doordat de mens volop bezig is om vanuit zichzelf te redeneren, maar nog geen enkel idee heeft, geen flauwe benul, dat het beredeneren pas ontstaat wanneer je echt eerst je eigen lucht geklaard hebt. 

Wanneer jij echt voor jezelf eerst alles ventileert, dat uit wat nodig is, om je leven in liefde, geluk en gezondheid te kunnen leven. Dat wat als enige nodig is, omdat het je boos, gefrustreerd of verdrietig voelen, kortom belast zijn met negatieve emoties, jou er persoonlijk van weerhoudt om de liefdevolle oplossingen die je hart je aandraagt te kunnen ontvangen.  

Ja, te kunnen ontvangen en te mogen weten, wanneer je bij jezelf blijft, jij jouw waarde in het hier en nu vertegenwoordigt. Jij de waarde van jezelf naast ieder ander vertegenwoordigt, omdat dit het enige is wat jou de lucht, de vrijheid en de ruimte geeft om voor honderd procent jezelf te zijn, zonder dat je de ander, ieder ander of alles wat anders is, zegt, denkt of doet dan jij, ermee schaadt. 


Want lieve mensen, we zijn onze eigen heer en meester, we zijn onze eigen rechter, we doen alles wat ons overkomt, wat we op ons pad krijgen, waar we mee moeten dealen, onszelf aan. Ja werkelijk waar en sterker nog, we slepen de ander, ieder ander en alles wat anders is en zich laat leiden, lijdzaam toeziet en of erin meegaat in alle gekte in mee.

De gekte, de "waan van alledag", met volledige toestemming of deels aanwezige toestemming, zo mee de afgrond in. "We" doen het helemaal zelf, wij doen het volledig bewust, deels bewust of volledig onbewust zelf, doordat we geen eigen verantwoordelijkheid meer nemen. Doordat we denken dat democratisch stemrecht en het recht op meningsuiting, inclusief alle daaruit voortkomende privileges, als zorg, onderwijs en noem nog maar eens een aantal zekerheden op, de waarden zijn die vrijheid aanduiden, maar op geen enkel moment beseffen dat deze waarden "ons" juist beperken, "ons" aan banden leggen, wanneer we niet onszelf zijn of het op enig moment of op enige tijd niet accepteren van de ander.


Ja daardoor beperken we onszelf en leggen we onszelf aan banden, doordat we onze eigen mening, ons eigen spreekrecht, evenals ons eigen geboorterecht op die wijze in wezen hebben verkocht aan de hoogste bieder. Aan de persoon die ons de gouden bergen belooft, die ons de gouden bergen belooft, maar ons in geen enkel geval kan verzekeren van...?

Verzekeren van een mooi, gezond, gelukkig en liefdevol leven met de personen die ons dierbaar zijn. Of zoals iedereen graag zou willen, met iedereen die en alles wat ons dierbaar is, omdat de toekomst in veel gevallen, zoals deze nu voorgespiegeld wordt, steeds minder rooskleurig lijkt, tenzij je een goede opleiding, een goede baan, een "soort van zekerheid" hebt. De zekerheid die jou helpt om een goed onderdaan te zijn. Een onderdaan van een land, een rijk, wellicht zelfs het Koninkrijk der Nederlanden te zijn, wat ooit bestuurd werd door een vorst, een koning, gevolgd door vele koninginnen, waarna nu weer een koning de scepter zwaait. Ja, zo behoorde het te zijn, maar door het volledig afstand doen van de "oorspronkelijke taken en verplichtingen", zijn zijn taken nu louter ceremonieel en informerend. Hierdoor is er geen eenheid meer, doordat hij los van de regering staand, geen eenheid meer kan vormen. 

Natuurlijk begeven de Koning en de Koningin zich onder de mensen, zijn ze aanwezig bij speciale gelegenheden, vertegenwoordigen ze ons land bij staatsbezoeken en spelen ze een belangrijke rol in een aantal zaken of zelfs gevoelige aangelegenheden, die vooral ontstaan doordat men niet meer vanuit het hart leeft of juist de pijn in het hart door het gemis laat regeren? 

Ja de Koning of de Koningin die wel of niet meer vanuit het hart kunnen leven, door het verlies van, verdriet om, kortom hartzeer! Ja, hartzeer, van velen, waardoor de rol die het Koningshuis, de Koning of de Koningin als staatshoofd oorspronkelijk had, op dit moment dusdanig beperkt is, dat deze zich voornamelijk bezighouden met "het doorknippen van lintjes en wat andere bezigheden", die hen zoals velen denken en zeggen, letterlijk en figuurlijk van de straat houden, of zoals veelal naar voren komt, voornamelijk bezig zijn met het onderhouden van de "positieve Nederlandse handelsrelaties", waarmee zij zelfs de economie stimuleren en waardoor met name de handelsrelaties versterkt worden. 

En dat dit laatste iets is wat naar mijn mening een heel andere kijk verdient, wat een andere visie nodig heeft, wil, kan en mag ik in het hier en nu vertegenwoordigen. Wil kan en mag ik met iedereen delen, doordat dit werkelijk in het Algemeen Belang is. In het Algemeen Belang is, dat waar de Monarchie met de regering ooit samen eens voor stond, omdat het belang van de mens, de onderdaan en basis van een land, start met en bij een gezonde relatie van iedereen met zichzelf in relatie tot de ander. Ja van en met iedereen die in wezen weer zichzelf is en dit te allen tijde in relatie tot de ander zal kunnen zijn en mogen blijven. 

Voor iedereen, zelf(s) voor jou, mij maar ook ieder ander persoon in het bijzonder. En dit hetgeen is wat de eed, "First do no harm", evenals de 10 geboden, inclusief de 10 native American Commandments inhoud en betekenis geeft. Ervoor zorgdragen dat dit weer volledig in beeld mag komen door het in beeld te laat zijn, is de verantwoordelijkheid die ik op me genomen heb. 

Omdat dit mij volledig weer de waarde geeft die ik maar ook ieder ander in leven, ieder en alle levenden die in het hier en nu een leven vertegenwoordigen, weer verdienen. Het leven in het hier en nu weer mogelijk maken, voor iedereen die en al wat op eigen initiatief nog niet los wil, kan en of mag zijn en komen van dat wat tot lasten leidt, heeft nu Gods aandacht, dankzij Jezus weer prioriteit. Omdat alle eerder ontstane en voortgekomen lasten, inclusief pijn en verdriet nu al veel te lang hebben geduurd, dit de aarde en al wat daarop leeft nu al veel te vaak bewogen en ontwricht heeft. 

De volgende blogs, van respectievelijk 24 maart 201431 maart 2015 en 25 mei 2015 zijn het lezen waard en laten je zien dat Gods wetten in wezen boven alle wetten uitstijgen, sterker nog, jou vanaf nu weer mens laten zijn in plaats van dat wat het Bruto Binnenlands Product tot nu toe bereikt heeft. 

Omdat dit systeem aan verandering onderhevig is, aan verjonging toe is, doordat het verouderd is. Aan verjonging toe, doordat dit letterlijke maar ook in figuurlijke zin, op veel fronten heeft gefaald. En dat dit mijns inziens zelfs is waardoor de mens alle waardigheid verloren heeft, de energie om te naar behoren te kunnen functioneren mist waardoor zij de eigenwaarde door het niet duidelijk beheren en aangeven van persoonlijke grenzen hebben laten dalen. En dat dit voor velen en in wezen voor alles aan de orde is laat "ons zorg en zekerheid stelsel", dat wat als meest geavanceerde ter wereld verkocht wordt, ons nu al jarenlang zien, horen en weten. 

Omdat velen nog steeds denken, dat dit een voorrecht is. Ja, het voorrecht wat ooit voor onze eigen rechten en grenzen gold, maar door nu door de samensmelting van zoveel culturen geen of liever gezegd, geleid heeft tot allerlei extra problemen, al dan net met toestemming van het recht en wetssysteem, gerechtelijke dwaling? Dat dit dan nu weer de dwaling is die nu nodig is om alles weer in balans te trekken zal vanzelf naar voren komen. Omdat dit exact dat is wat nu speelt, dit is waarmee we onszelf nu op eigen initiatief, geheel vrijwillig, in alle vrijheid en democratie letterlijk en figuurlijk te gronde richten. Ervoor weglopen heeft geen zin meer omdat iedereen die en al wat leeft er in zijn of haar familie, vrienden en of kennissenkring al wel een keer mee geconfronteerd is. En iedereen zal dit uiteindelijk wel willen beamen.

We bereiden ons namelijk al voor op de dood, terwijl we ons leven leven, het leven van het leven waar we in en vanuit liefde voor gekozen hebben, nog moeten starten. Voor velen geld zelfs dat zij dit volledig achterwege laten. We zijn door alle verplichtingen en lasten totaal vergeten hoe het is om te leven, we leren de volgende generatie hetzelfde, doordat we te druk zijn met wat allemaal moet en van ons verwacht wordt. Soms zelfs door dat wat jij van jezelf en ieder ander verwacht, doordat jij jezelf koste wat kost iets hebt opgelegd. 

Ik heb voor het leven gekozen en ik gun ieder mens een leven in liefde, geluk en gezondheid. God heeft mij door Jezus al zoveel keren geholpen dat ik mijn ervaring graag met jullie deel. Daarom blijf ik doorgaan met schrijven en het delen van mijn visie, mijn mening en dat wat mijn hart me iedere keer opnieuw weer ingeeft. Doe er je voordeel mee of laat het na en ervaar zelf wat de gevolgen zijn, wat het vervolg is, ieders eigen keuze. Weet ik heb en houd vertrouwen in dat wat God mij heeft laten zien, toen ik voor dit leven gekozen heb, mijn droom, de droom van velen, "de Hemel op Aarde" mag weer waarheid zijn, want ik heb mijn naaste lief gelijk mijzelf en weet één ding en weet dat jij daar ook deel van kunt mag zijn, wanneer jij daar weer met  heel je hart voor kiest.

De hiernavolgende alinea's heb ik op een kleine aanpassing na overgenomen van een eerder geschreven blog. Doe er je voordeel mee.


"Alles draait om jou, gaat over jou. Niet je naampje, niet over waar je geboren bent, wie je ouders zijn, het gaat om jou, de liefde die je voor jezelf en ieder ander voelt. Door alles wat jij bent, als zelfstandig persoon, als mens met persoonlijke bijzonderheden, bent wie je bent. Jij, ongeacht of je Pietje, Klaasje of Sonja heet, zoals ik. Het gaat niet om je naam, het gaat niet over je adres, het gaat niet over wie je ouders zijn, waar je ouders wonen, wat je ouders hebben meegemaakt of meegekregen in het leven wat zij hebben geleid of sommigen hebben laten leiden. Het gaat om jou. Jij, de persoon die jij bent. Wanneer je je laat sturen of leiden door alles om jou heen, waardoor je niet meer naar je hart kunt of wilt luisteren, zal je nooit jezelf zijn. Dan zul je nooit gelukkig zijn en zal alles om jou heen invloed op jou uit kunnen oefenen, OMDAT JE ER ZELF VOOR KIEST.

Ik weet het, ik voel het, omdat ik voor mezelf gekozen heb, voor mezelf leef en er daardoor ook voor ieder ander kan en mag zijn. Voor ieder ander, die mij om hulp vraagt. Omdat ik voel wat er bij de ander leeft. Omdat ik mag voelen wat er bij de ander leeft, waar de ander hinder van ondervindt, omdat ik altijd bij mezelf blijf. Dit in het leven wat ik tot nu toe heb geleefd, nagenoeg volledig zelf heb geleid. En natuurlijk ben ik ook mens, maak ik fouten, er is buiten Jezus, geen mens die zonder fouten is. Wanneer je bereid bent om jezelf iedere dag in de spiegel aan te kijken, je daarbij jezelf als je beste vriend of vriendin ziet, dan kun je verder, dan mag je verder en zal jouw leven, het leven zijn, waarvoor je gekozen hebt. Ik geloof en ben er zeker van dat God ieder mens de vrije wil gegeven heeft. Dat jij, ik en daarbij ook ieder ander vanuit deze vrije wil, bewust gekozen heeft, om dit leven te gaan leven.

Wanneer ieder mens weer verantwoordelijkheid neemt, zijn de wetten en alles wat letterlijk en figuurlijk in strijd is, met het Hemelse signaturing stystem, totaal overbodig. God heeft door Jezus, vanuit zijn goedheid en onvoorwaardelijke liefde, werkelijk alles geregeld. God vergeeft, God oordeelt niet, dat is wat de mens doet, dat is wat alles in stand houdt. In stand houdt, door niet meer stil te staan, bij dat wat ons in wezen gemaakt heeft tot wat we zijn, kinderen van God. God heeft ons, zijn kinderen, de mens, immers naast een vrije wil ook het geweten meegegeven. Ons hart, het controlesysteem, waarbij de resetmogelijkheid alleen werkt, wanneer we weer verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor kunnen fouten, ontstaan door wandaden, misverstanden of welke reden dan ook, worden vergeven, worden hersteld. 

Deze kunnen worden hersteld, dit is mogelijk voor ieder mens. Het enige wat de mens mag doen is zijn of haar leven weer vanuit zijn of haar hart gaat leven. Waardoor de vrije wil, in combinatie met het geweten, ervoor zal zorgen, dat de mens weer volledig in vrijheid, in liefde, geluk en gezondheid zal leven. Omdat de mens net als God is, daarbij uit onvoorwaardelijke liefde ook de verantwoordelijkheid zal mogen dragen voor zijn of haar acties. Ieder mens, iedere vader, moeder, iedere dochter of zoon. Ieder mens, omdat we alleen dan kunnen en mogen ervaren wat vrijheid is. De vrijheid om lief te hebben, de vrijheid om te houden van, de vrijheid om te geven, door te delen wat jij als talent hebt meegekregen.

Ieder mens, kan, mag en zal dit mogen ervaren wanneer hij bereid is om te kijken en te zien, te luisteren en te horen, door weer te doen wat bij hem of haar past. Door te gebruiken wat hem of haar gegeven is, vanuit onvoorwaardelijke liefde, waardoor hij of zij weer van waarde kan zijn. En wanneer de mens weer vanuit deze onvoorwaardelijk liefde gaat leven zal alles van waarde zijn. Zal alles de moeite waard en van waardevol zijn. Een waarde die niet uit te drukken is in geld, goud of enig ander edelmetaal. Een waarde die alleen door en voor God zichtbaar is, en mag worden. En wanneer we hier als mens geen gehoor aan geven, wanneer we ons hier om welke reden dan ook niet bewust van willen zijn, dan zullen we hier zonder twijfel van bewust worden op het moment waarop dit nodig is. Ieder mens, mag zich bewust worden van het feit, dat alles wat ons overkomt, alles wat ons wordt aangedaan, aan onszelf te danken is. Want wanneer we niet willen weten, wanneer we de waarheid buiten onszelf zoeken, dan zal alleen de waarheid ertoe leiden, dat we deze mogen zien. Want wie niet horen wil, zal voelen. 

Kies daarom voor jezelf, kies voor een leven waarin Onvoorwaardelijke Liefde weer een kans heeft. De Hemel op aarde, zodat de wereld weer kan worden zoals deze behoort te zijn. De wereld waarin we allemaal weer gaan beseffen, dat we naast de verantwoordelijkheid die we naar onszelf hebben en dragen, nog een grotere verantwoordelijkheid hebben. De verantwoordelijkheid naar onze kinderen, de generatie die na ons komt. Want wil jij het op je geweten hebben dat zij niet meer kunnen leven? Wil jij doorgaan met alles wat de generatie van "Hebzucht, Strijd en Macht", gecreëerd en veroorzaakt heeft? Dan ben je ervan verzekerd dat de toekomst van jouw kind, jouw kleinkinderen en achterkleinkinderen, neefjes, nichtjes of jouw buurkinderen er één wordt, waarin de natuur en alles wat Moeder Aarde ons te bieden heeft niet meer van toepassing is?

Duurzaamheid, start bij jou, start vandaag voor iedereen die en alles wat leeft. Omdat jij de verantwoordelijkheid draagt en er klaar voor bent om het voorbeeld te zijn om net als Eva Jinek en de rechter eerder deze week, ook weer jouw boerenverstand te gaan gebruiken. Omdat de dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn, jij dit niet kan veranderen, alleen jijzelf kunt starten met jouw eigen leven. Want alleen daardoor kun je jezelf helpen en mogelijk zelfs iemand anders helpen om ook weer zichzelf te zijn. Door te leren hoe het is om van iedereen die en alles wat leeft te houden. Door te vergeven en de ander lief te hebben als jezelf. Omdat dit de enige wijze en manier is, om gelukkig te zijn. Want wanneer je van jezelf, van iedereen die leeft en alles wat leeft houdt, ben je in staat om te delen, ben je in staat om te ontvangen en wordt je in staat gesteld om te weten. Weten hoe je je leven op de meest ultieme manier kunt leven. Dan weet je weer, hoe je dat kunt doen waardoor je een bijdrage levert aan ieders belang. Het algemeen belang!

En ik wil dit delen met iedereen die en alles waarvan ik houd en waarom ik geef. Omdat ik liever geef dan ontvang, omdat ik weet dat ik door te geven en te delen, mezelf help en er bovendien voor ieder ander kan en mag zijn. Ik ieder mens, die wil leven en de verbondenheid met zijn of haar hart weer wil herstellen, wil, kan en mag helpen door het dagelijks delen van mijn verhalen en mijn ervaringen. Vanuit het vertrouwen dat ieder mens, die Goed, Gezond en Wel wil zijn, er ook voor kiest om vanuit zijn of haar hart te gaan leven. Vanuit de verbinding die God via Zijn Zoon Jezus gelegd heeft.


En omdat een gezonde wereld mijn droom en mijn grootste wens is, mag ik iedere dag een stukje schrijven. Want op deze wijze, heb ik de kans om mijn verhalen net als de boeken en gedichten die ik vanuit Onvoorwaardelijke Liefde voor ieder mens heb kunnen en mogen schrijven, met iedereen te delen. En heb jij inmiddels de tijd genomen om mijn blogverhalen te lezen en ben jij de persoon, de uitgever die mij wil helpen, die mijn boeken wil uitbrengen, dan hoor ik je graag! Ben jij de uitgever, die ervoor zorgt dat mijn boeken gebruikt kunnen en mogen worden, om de wereld van vandaag weer de wereld van morgen te laten zijn?  De wereld van morgen, de hemel op aarde, dat is mijn wens, mijn doel en mijn missie in het leven." 

En ben je er klaar voor om jouw leven te leven, jouw eigen gekozen leven een kans te bieden, HELP JEZELF &  HELP IEDER ANDER! Ik weet dat het werkt, je letterlijk en figuurlijk alle hulp krijgt die nodig is en God je via Jezus met alle liefde geeft. En tot die tijd blijf ik bloggen, blijf ik alles delen met iedereen die ook Volmaakt, Gelukkig Zichzelf wil, kan en mag, kortom durft te zijn! En daarbij vertrouw ik er volledig op, dat dat zal gebeuren wat nodig is, wat mag omdat God de regie vanuit Onvoorwaardelijke Liefde zal begeleiden.

Download ook gratis mijn boekje Leven leren herinneren weten via de boekenwinkel op www.dehof van het heden Luisteren kan natuurlijk ook via: https://www.youtube.com/watch?v=NwwuvZEltjk&feature=youtu.be 

Want:

“Leven is genieten van alles wat je mee mag maken zien en doen” 
“Liefde is, houden van het leven en allen die je dierbaar zijn” 

Dit keer een mooie plaat van Nicholas McDonalds "In the arms of an angel". Want ook nu, zal deze de verbinding, die er is, deze mooie gedachte mogen ondersteunen. Wanneer je van jezelf houdt, kun je van een ander houden en positieve emoties en gedachten helpen ieder mens daarbij. Want als de ander zich goed voelt, voel jij je goed, hoe simpel kan het zijn? https://www.youtube.com/watch?v=hfIv62OWyyQ

dinsdag 23 oktober 2018

We gaan weer verder, kunnen en mogen vooruit!

Het Natuurlijk Levensplan!
BUT Most of All:
          RELAX and enjoy every breath you’ll take!Door elke dag te leven volgens Het Natuurlijk Levensplan wordt dat wat God van mij verlangt en God mij geeft één. Want God heeft het leven met reden vanuit de Drie- eenheid geschapen. Jezus is God èn Mens en heeft door het (op)geven van zijn leven, het letterlijk inzetten van zijn leven, voor de bestwil van ieder ander na Hem, dat gecreëerd waar God in al zijn wijsheid aan voorbij gegaan was. De mens die de vrije wil heeft is de mens die naast de vrije wil nu het meest waardevolle heeft om dat wat het leven biedt vorm te geven, de levensadem. De mens die dankzij God de Levensadem ingeblazen gekregen heeft en waarbij de 10 geboden op het hart geschreven staan, als de leidraad die nodig is om het leven op de meest liefdevolle wijze te leven. Want alleen door liefdevol te leven, door liefdevol voor jezelf en naar de ander te zijn, zul je dat uit het leven kunnen halen wat mogelijk is. Mogelijk ja, waardoor 1. God instemt met, 2. Jij aan jezelf werkt, 3. Wanneer je dat doet wat past en hoort zal dat wat je hart je ingeeft volledig in lijn zijn met wat jouw hoofd en al wat je nodig hebt om te weten, er weer zijn, dan zal de toekomst rooskleurig zijn. Want God heeft al Zijn kinderen lief, gelijk Hij de wereld liefheeft, onvoorwaardelijk.  

Alleen wanneer we in het hier en nu leven, de dag nemen zoals deze komt en doen wat op en in het moment nodig is, zal het leven de wending krijgen die God voor ons voorzag. De wending die God dankzij Jezus veilig heeft gesteld, met de zekerheid dat alles wat we denken, zeggen, doen en laten, bijdraagt aan dat wat de toekomst brengt. Want alleen dat wat wij zelf denken, zeggen, doen en of laten, draagt bij aan ons geluk en of ongeluk. Alleen dat wat wij zelf denken, zeggen, doen en of laten, geeft ons de les die we nodig hebben om het leven de meest mooie wending te geven die God ondersteunt. We mogen ons leven leven volgens ONS Natuurlijk Levensplan, omdat dit gelijk Gods Levensplan is en al wat daaraan bijdraagt, daarvoor van waarde is, zal God ons aanreiken. Alleen de mens die volgens zijn of haar ware natuur leeft, zal dat wat een bijdrage levert aan het gelukkig zijn zijn en dit als meest waardevolle geschenk ervaren. Want het gelukkig zijn, is de enige sleutel die past, het gelukkig zijn, is dat wat ertoe bijdraagt dat de mens in liefde, geluk en gezondheid kan leven. In liefde, geluk en gezondheid, met iedereen die en alles wat leeft. Want we zijn het leven, het kunnen en mogen leven en we zullen dat wat het Algemeen Belang dient nu als meest belangrijke levensles ervaren, de enige levensles die ons de Hemel op Aarde laat ervaren, Jezus heeft er Zijn Leven voor gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft in het licht wandelt. Een ieder die in hem gelooft in Liefde en volle vrijheid leeft. Een ieder die in hem gelooft Rust heeft, Rust en Vrede. Want De rust is de enige wijze waarop er vrede is en vrede zal kunnen zijn!                                                                                                                                                

God is als elke vader en moeder, de persoon die het beste met Al Zijn kinderen voorheeft. God is als elke vader en of moeder en degene die het belang van zijn of haar kind voorop stelt. God is de vader die naast de rust op Zondag ook elke andere dag een bijdrage levert aan het geluk van al zijn kinderen. Door in het moment te leven zullen we zijn nabijheid mogen ervaren, door in het moment te leven en te zijn, zal een ieder datgene wat een bijdrage levert aan zijn of haar persoonlijk geluk weer in alle volheid mogen ervaren, zelf(s) zijn. Ja in alle volheid, omdat alleen de persoon die bewust en in het moment leeft, in staat is om waar geluk weer in alle volheid te ervaren. Het ware geluk te ervaren, wat hem of haar in staat stelt, om dat te delen wat een bijdrage levert aan het belang van iedereen die en alles wat leeft. Het Algemeen Belang, dat wat gratis is en op geen enkele wijze een belang zal zijn waar de ander buiten staat of op enige wijze aan zal kunnen verdienen, omdat het Algemeen Belang het enige is, juist dat is wat de wereld vooruit helpt. Het Algemeen Belang verder reikt en echt dat ziet wat nodig is, waar de behoefte toe is, zonder enig hulpmiddel waaraan verdiend wordt. Met enkel en alleen de hulp van Onze Vader in de Hemel, Jezus en vele helpers van licht die om ons heen zijn. Vele helpers van licht in de hemel en op deze aarde. Omdat elke helper van licht samen met God door Jezus, de rust nu overbrengt. Dankzij de Onvoorwaardelijke Liefde van God,  is nu alles weer mogelijk waar een ieder bij gebaat is. Dankzij Gods hulp,  Rust en Vrede, zal de kracht en de macht van het geld niet langer leading zijn. Zal de mens weer vrij zijn van elke belasting, omdat God dit op geen enkel moment voor ogen had, toen de hebzucht van de regerende, die zeggenschap wilde hebben, die dachten zonder te weten, onwetend waren, hun lot bezegelde. Het Lot Ja, omdat wij ons eigen lot zijn.LOT Liefde Onder Toezicht, Liefde Onvoorwaardelijk Trouw, Onvoorwaardelijk ja. Ik heb op deze aarde geen kinderen en zal dus alleen door het denken, zeggen, doen  en of laten van iets mezelf kunnen benadelen. Ja mezelf, waardoor ik er in eerste instantie zelf hinder van ondervind, hinder (ongemak) of gemak. De tijd en alle rust nemen om het verschil, Eigen Realiteit te ervaren is dat wat mij helpt objectief te zijn, daadwerkelijk de keuze te maken die het best past. Op dusdanige wijze, dat er geen enkel mens, dier of dat wat naast mij in leven is is, die er hinder van ondervindt. Ja, ER hinder van heeft of enige andere vorm van weerstand door ontwikkelt. Want evenals ik, zullen ook zij deze ervaring hebben, zullen zij, of zal dat wat voor hen van toepassing is, op vergelijkbare, zij het op een voor hen geheel eigen wijze, er zijn. En dit geldt voor mij en voor ieder ander naast mij, die bewust leeft, want het ergens hinder of (on)gemak van ondervinden zal vanaf nu weer zijn wat ertoe leidt, dat we gaan nadenken. Ja zullen gaan nadenken, zelfs bereid om de gevolgen van het eigen handelen te ervaren, datgene te ervaren wat als logisch gevolg en of logisch vervolg komt. Want iets wat op positieve wijze wordt ervaren en beleefd krijgt een positief vervolg, zal zonder nare gevolgen zijn en wezen. Dat geldt eveneens voor iets wat op geen enkele wijze positief is en dus ook een nadelig gevolg kent. Wanneer je dit allemaal weet en er van leert, kun je daar vanzelf en op geheel eigen wijze mee omgaan. Ja, doen en laten wat past, nu gehoord is, in ‘t Algemeen Belang, het belang van ons allen, iedereen die en alles wat leeft, omdat dat ONS leven is, ieders leven is.We mogen weer kind zijn. We kunnen het kind in onszelf en dat wat we als mens allemaal nodig hebben om onze eigen weg te volgen en te bepalen op geen enkele wijze meer uit balans brengen. Want het ons uit balans brengen, het ons uit balans laten brengen door wie of wat maar ook, is dat wat ertoe geleid heeft dat er nu zoveel mensen ziek zijn, er onrust en oorlog is en we geen genoeg meer hebben aan of geen genoegen meer nemen met, dat wat in wezen meer dan voldoende is, een eenvoudige leefwijze, De Liefdevolle Natuurlijke Leefwijze. Ik kies voor Ons Natuurlijk Levensplan en vertrouw erop dat “de wetenschap” en met name de mensen die hieraan denken te moeten verdienen, hier hun eigen verantwoordelijkheid weer in zullen nemen en deze ook zelf(s) zullen dragen. Ja want dit is waar God op toeziet, omdat het al veel te lang heeft geduurd, het veel te lang zo is geweest, dat veel mensen wegkwamen met mensonterende en mensonwaardige spelletjes, die zowel mens, dier als moeder aarde schade berokkend hebben. Onderzoek om dit te achterhalen is overbodig, omdat het zo is, een voldongen feit. Dat wat beslist is en de schade waar we als mens voor verantwoordelijk zijn, “de mensheid” voor verantwoordelijk is. Ja, de schade die alleen door schande en dus ook schaamte voelbaar was en is. Waardoor een ieder nu zelf weer verantwoordelijk is, door en voor een ieder omgezet in een heuse terugfluitactie, dealen met wat je als mens zelf veroorzaakt of veroorzaakt hebt. De mens die vanuit zijn of haar hart leeft, leeft gelijk Gods 1e gebod. Heb uw naaste lief gelijk uzelf. Zie https://www.allaboutgod.com/dutch/heb-uw-naaste-lief.htm


En ja, ik heb NU mijn naaste lief, gelijk mezelf, was mezelf voorheen in alle hectiek compleet vergeten. Weer echt van mezelf houden, is langzaam gestart vanaf het moment dat ik Jezus als mijn redder heb aangenomen. Dat heb ik in 2011 gedaan en daar ben ik nog altijd, tot in lengte van dagen dankbaar voor en om. Ja dankbaar voor, doordat ik toen pas echt ging luisteren naar de stem van mijn hart, wat deze mij te vertellen had. Ik ben dankbaar, omdat God mij op die wijze heeft laten weten dat ik naar de bewuste kerkdienst toe moest gaan. En dat ik naar deze dank en loofdienst gegaan ben, is wat nodig was, nodig omdat hij er op die wijze voor zou zorgen dat alles de juiste wending zou krijgen en nemen. De wending die God voorzag, de wending die God in al Zijn wijsheid en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde voor de mens heeft laten plaatsvinden. Want ja, dat wat zijn of haar plaats in het Universum vindt, dat wat zijn of haar plaats in het Universum inneemt, is in staat om het leven te leven wat voorbestemd is. Het leven te leven wat voor hem of haar bestemd is, Zijn of Haar eigen leven. En elk mens, dier en dat wat leeft mag hier op geheel eigen wijze gehoor aan geven. De mens die het leven leidt in overeenstemming met God door Jezus, zal in zijn of haar “element” zijn. Dat doen wat werkelijk een bijdrage levert aan het eigen, maar nog veel meer aan het belang van iedereen die en al wat leeft, het Algemeen Belang. Want het leven bestaat uit het samenzijn met, het leven bestaat uit het dagelijks samenleven met, samen met iedereen die en al wat leeft. En de mens die zijn of haar leven in het teken van God en al wat van waarde is leeft, zal de hulp van Jezus ontvangen. Zal de hulp van God door Jezus ontvangen om dat te doen en dat te bewerkstelligen wat van Groot Belang is. Van het Allergrootste Belang en het meest belangrijke voor de totale wereld is, zal weer de Onvoorwaardelijke Liefde Zijn. Door alles wat is, alles wat was en alles wat ooit maar zal zijn, met een ieder die en al wat leeft op positieve wijze te delen. Want Onvoorwaardelijk Liefde is, Delen zonder er iets voor terug te verwachten, Altijd.
  

Want wat van belang is voor onszelf, ja je leest het goed voor onszelf, is van belang voor ieder ander. Wat van belang is voor mijzelf, is van belang voor iedereen die en al wat leeft en ja iedereen die en al wat leeft, mag daar op geheel eigen wijze een invulling aan geven. De invulling die hem of haar helpt optimaal zichzelf of haarzelf te zijn. Want alleen de mens die zichzelf of haarzelf is, is de mens die volledig zonder toevoegingen zichzelf of haarzelf is, is in staat de wens van God door Jezus vorm te geven. Ja heeft het eerste gebod: “Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand”, volledig samen met het tweede gebod: “Heb uw naaste lief gelijk uzelf”, wat daar meteen een afgeleide van is en daardoor in wezen gelijk is aan, begrepen. Ja, heeft begrepen dat Jezus alle schulden heeft ingelost. We het dankzij Hem alleen aan onszelf verschuldigd zijn, om ons leven volledig in en naar waarheid te leven. Want alleen door onze eigen waarheid als waarheid aan te nemen, door de waarheid die God door Jezus in ons hart geschreven heeft ons leven te laten leiden, zal er geen vijand meer zijn, zullen we vrij zijn van al wat en iedereen die ons schaadt. Zullen we Vrij Van Schuld zijn En Zonder Last zijn.


Want de mens die in iedereen die en al wat leeft het goede ziet, is zonder angst maar wel voorzichtig, waakzaam en daardoor op zijn of haar hoede, past op en doet geen onverantwoorde dingen, neemt de ander als het ware in bescherming en daarbij vertrouwt deze mens volledig op het feit dat God de mens zo gemaakt heeft, dat een ieder weer het juiste met de mens en al wat leeft voorheeft. De mens die van nature is en in iedereen die en al wat leeft enkel en alleen het goede ziet of naar boven brengt, is in staat de wereld te transformeren. Te transformeren ja, door dat te doen wat elk mens van nature de mogelijkheid geeft, om zijn of haar ware ik te ontdekken. Ja zijn of haar ware ik, de persoon die hij of zij is. Want de mens die in iedereen die en al wat leeft de reden ziet, is persoonlijk in staat om dat wat onder woorden gebracht mag worden weer uit te spreken, zodat iedereen die en al wat leeft erbij gebaat is. Bij gebaat is en er daardoor profijt van heeft. Want iedereen is van de wereld en de wereld is werkelijk, maar ook zeker wezenlijk van iedereen. We zijn deel van een groter geheel, iedereen die en al wat leeft. Door onze gegeven en aangenomen rol te vervullen, door de rol te vervullen die bij ons past en hoort en die God ons in al zijn wijsheid liefdevol gaf, zal alles exact de bestemming krijgen die er mag zijn. De bestemming, onze bestemming welke plaatsvindt, plaats krijgt, ja de natuurwetten, wat werkelijk voorbestemd is, nu plaats heeft en op deze wijze ondersteund wordt.

Wanneer wij als mens ons leven op de meest verantwoorde wijze leven, zal dat wat past en hoort, dat wat gepast en gehoord is, antwoord krijgen, het antwoord zijn, het vervolg en verloop zijn van wat werkelijk in ieders belang is. In het belang van een ieder die en al wat leeft, het Algemeen Belang. Het belang waar iedereen die en al wat leeft bij gebaat is, waardoor de baten kostenoverstijgend zijn en dat wat werkelijk van waarde is weer de voorkeur geniet. Ja, de voorkeur, de begunstiging, de eerste keus, de gunst, de keur, de keus of keuze, de neiging, de onderscheiding, de optie, de prae, de pre, predilectie, preferentie, prioriteit, recht van voorrang,  verkiezing. verkiezing boven iets anders, voorliefde, voorlief en smaak. Voor lief ja, en over smaak valt niet te twisten, die is persoonlijk, is eigen en ja ONS goed recht.

Met recht ja, Ons Goed Recht, Ons Geboorterecht en dat wat God met de Vrije Wil bedoelde, de keuze die iedereen die leeft, die zijn of haar leven leeft, zelf mag maken. Een keuze die door geen ander dan jijzelf, geen ander dan God beoordeeld, laat staan veroordeeld kan worden, mits je jouw boekje niet te buiten gaat. Mits jij je aan het met God overeenstemmende manuscript houdt. Dat wat jij aangaf met zekerheid en vertrouwen te kunnen leven, dat wat jij op je genomen hebt, vanaf het moment waarop God jou de keuze liet. Ja Jouw Eigen Keuze op basis van de Jouw Vrije Wil en iedereen die en al wat hieraan tornt, iedereen die en al wat de door jou gemaakte keuze op enige tijd en wijze ongedaan maakt, is degene die de gevolgen daarvan zal mogen of zelfs zal moeten dragen. De wet van oorzaak en gevolg, de wet die het leven is en het leven laat. Laat het daarom zijn en leef je leven zoals dit voor jou het beste voelt.  En wijzigt dit gevoel, dan mag jij er zelf een andere wending aan geven, doordat God samen met jou de regie heeft, jij met God door Jezus jouw eigen verkozen en gekozen Leven Onvoorwaardelijk Liefdevol leven mag. Alleen door in het hier en nu te leven, door elke dag te nemen zoals deze komt, heeft God samen met jou de regie in handen, ben jij dankzij Jezus weer liefdevol en zonder last jouw leven.

Want: “Leven Is Genieten van alles wat je mee mag maken, zien en doen.”
                                                                       &
“Liefde is, houden van het leven en allen die je dierbaar zijn.”  

                                          Let It Be!